Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές δεν θα είναι αναδρομικές και η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων, που πάντα θα βρίσκεται εδώ, θα διέπει τη σχέση μας μαζί σας. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή την χρήση των Υπηρεσιών μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των όρων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους μας.

Απόρρητο

Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του www.blancobolsa.gr, που αφορά παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).

Το www.blancobolsa.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την έγκρισής σας χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορείτε να βρείτε στην ενότητα: Προσωπικά Δεδομένα.

Ασφάλεια

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (session), όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Κάθε φορά που πληρώνετε μέσω Paypal, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Paypal κρυπτογραφείται με χρήση ενός ασφαλούς κλειδιού. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της Paypal αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Paypal, σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές τραπεζικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση της Paypal. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον καρτούχο στη Paypal είναι εμπιστευτικές.

Server

Κρυπτογράφηση της μετάδοσης δεδομένων

Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας / του προγράμματος περιήγησης ιστού και των διακομιστών μας γίνεται με τη χρήση προτύπου Advanced Enncryption Security Layer (TLS) 256 bit. Αυτό διασφαλίζει ότι το ευαίσθητο περιεχόμενο, όπως τα ονόματα χρήστη, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι κωδικοί πρόσβασης και τα έγγραφα που μεταφορτώνονται, δεν μπορεί να κλαπούν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης καθώς έχουν υποστεί κρυπτογράφηση.

Τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας

Το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό των διακομιστών μας ενημερώνονται τακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τυχόν ζητήματα ασφάλειας που προκαλούνται από εντοπισμένα τρωτά σημεία διορθώνονται εγκαίρως και δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των διακομιστών μας.

Τείχος προστασίας δικτύου

Το τείχος προστασίας δικτύου εμποδίζει την κυκλοφορία σε ύποπτες περιοχές διευθύνσεων και διασφαλίζει ότι δημιουργούνται μόνο επιτρεπόμενες συνδέσεις (π.χ. κρυπτογραφημένες συνδέσεις με τον server).

Τείχος προστασίας εφαρμογών

Το τείχος προστασίας εφαρμογών παρακολουθεί και ελέγχει αυτόματα όλες τις παραμέτρους που έχουν μεταφερθεί για λόγους εγκυρότητας. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούνται και αποκλείονται όλα τα αιτήματα που οδηγούν σε υπερφόρτωση διακομιστή ιστού ή κακόβουλες δραστηριότητες

Εσωτερικές Διαδικασίες

Αναθεωρούμε και αναπροσαρμόζουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούμε για την υλοποίησή τους. Η πρόσβαση στα εσωτερικά μας συστήματα περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν πιστοποιηθεί για χρήση τους. Επιπλέον, έχουμε εγκαταστήσει 2 Authentication Factor στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε και έχει αναβαθμιστεί η πολιτική χρήσης του διαδικτύου στο δίκτυό μας.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες για τη διαχείριση κάποιας ευπάθειας, τη διαχείριση κινδύνων, την αποκατάσταση καταστροφών και τη συνέχεια της επιχείρησης βελτιώνονται συνεχώς μέσω εσωτερικού ελέγχου.

 

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

Έχουν εφαρμοστεί και τεκμηριωθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον σκοπό της επεξεργασίας και την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

Παραδείγματα τέτοιων μέτρων περιλαμβάνουν:

Προστασία απορρήτου και προστασία προσωπικών πληροφοριών
Κατευθυντήρια γραμμή για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Έλεγχος πρόσβασης
Ταξινόμηση και διαχείριση πληροφοριών
Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες
Αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων
Προστασία από κακόβουλο λογισμικό
Κρυπτογραφικά μέτρα ασφαλείας
Ασφάλεια επικοινωνίας

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες για τη διαχείριση κάποιας ευπάθειας, τη διαχείριση κινδύνων, την αποκατάσταση καταστροφών και τη συνέχεια της επιχείρησης βελτιώνονται συνεχώς μέσω εσωτερικού ελέγχου.